Բրենդինգ և դիզայն

ՓՈՒԼ 1

Ուսումնասիրում ենք առաջադրանքը,
նախապես հաշվարկում ենք արժեքը և կնքում ենք պայմանագիրը

ՓՈՒԼ 2

Սահմանում ենք առաջադրանքների կատարման
ամենաարդյունավետ եղանակները և կազմում ենք տեխնիկական առաջադրանքը:


ՓՈՒԼ 3

Առաջադրանքները կատարվում են որակյալ, ժամանակին,
բոլոր ընթացիկ փուլերը համաձայնեցվում են հաճախորդի հետ.

ՓՈՒԼ 4

Կատարում ենք փոփոխությունները, հանձնում ենք առաջադրանքը,
ստորագրում ենք ակտերը, իրականացնում ենք երաշխիքային սպասարկում.