Այցեքարտեր


Ծանոթանալ ծառայություններին:Տեսակ


Այցեքարտի առաքելությունն է ներկայացնել կազմակերպության կամ անհատի անձնական տվյալները։ Այն որոշ չափով կարևոր փաստաթուղթ է, որը պետք է ճշգրիտ տեղեկություններ տրամադրի Ձեր հասցեի, հեռախոսահամարի և գործունեության ոլորտի վերաբերյալ։ Որպեսզի այցեքարտը մարդկանց մոտ հետաքրքրություն առաջացնի, այն պետք է ունենա գեղեցիկ դիզայն, լինի բարձրորակ և շոշափելիս հաճելի։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ի սկզբանե տպագրությունը վստահել հատուկ մասնագիտացված կազմակերպությանը։