Պաստառների տպագրություն


Ծանոթանալ ծառայություններին:


Որակյալ պաստառը տեղին է ցանկացած գովազդային արշավ իրականացնելիս։ Մենք կանենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի պաստառների տպագրությունը ժամանակին ավարտենք՝ առանց որակը զոհաբերելու։ Փոքրաքանակ պատվերների դեպքում պաստառները սովորաբար տպագրվում են թվային տպագրությամբ, մինչդեռ մեծաքանակ պատվերների դեպքում տպագրությունն իրականացվում է օֆսեթ սարքավորումների միջոցով։