Հուշանվերներ


Ծանոթանալ ծառայություններին:


Control Print –ում կարելի է պատվիրել փայտե զանազան իրերի՝ խաղալիքների, արվեստի առարկաների, հուշանվերների, ամանորյա զարդերի, նվերների պատրաստում։ Փայտի լազերային հատումը հնարավոր է մինչև 20մմ հաստությամբ փայտի վրա՝ կախված փայտի տեսակից։ Սակայն լազերով նախշեր անելը անկախ փայտի տեսակից միշտ էլ հնարավոր է։ Լազերով արված նախշերի գինը յուրաքանչյուր պատվերի համար առանձին է սահմանվում։