Ցուցանակներ


Ծանոթանալ ծառայություններին:


Գովազդային ցուցանակներն իրենցից ներկայացնում են յուրահատուկ այցեքարտեր, որոնք անցորդներին են հայտնում այս կամ այն կազմակերպության գտնվելու վայրի մասին։ Մասնագետները քաջ տեղյակ են, որ խանութի կամ հաստատության հաջողության գրավականի գրեթե կեսը կախված է արտաքին գովազդից և հատկապես գրագետ և գեղեցիկ կերպով պատրաստված ցուցանակից, որը նոր հաճախորդների է գրավում և թելադրում անհրաժեշտ ոճը։