Ներկ սոլվենտ SK4


Ծանոթանալ ծառայություններին:Գույն


Լայնաֆորմատ տպիչը նույն գրասենյակային տպիչը չէ, և դրա համար անհրաժեշտ ներկը ոչ թե ջրային է, այլ սոլվենտ, այսինքն ավելի ագրեսիվ։ Այդ պատճառով պետք է շատ լուրջ և զգույշ վարվել նման ներկերի հետ։ Սոլվենտ ներկերը կարող են դառնալ տպիչի սխալ աշխատանքի կամ նրա վնասման պատճառը։ Շատ խնդիրներ ի հայտ են գալիս ներկերի սխալ օգտագործման արդյունքում։ Անորակ ներկերը խցանում են տպիչի զտիչ համակարգը, և այդ պատճառով անհրաժեշտ ամենայն լրջությամբ մոտենալ սոլվենտ ներկերի գնմանը։