Press Wall


Ծանոթանալ ծառայություններին:


Press wall-ը սկզբնապես իրենից ներկայացնում էր լոգոյի տեղադրման համար կոնստրուկցիա, սակայն այժմ դրա օգտագործման բնագավառները ընդլայնվել են։ Այսօր այն կարող է ծառայել իբրև առանձին կոնստրուկցիա, ինչպես գովազդի այնպես էլ լուսանկարահանման համար։ Շնորհանդեսներից բացի, press wall-երը կարելի է օգտագործել նաև այլ պաշտոնական և առօրյա միջոցառումների ժամանակ։