Ֆիլմ


Ծանոթանալ ծառայություններին:

Ֆիլմ 200 մկր.Ֆիլմի չափը


Ֆիլմն իրենից ներկայացնում է պոլիէֆիրային ունիվերսալ թաղանթ, որի հատուկ մակերևույթն ապահովում է պատկերի իդեալական որակը, վառ և արտահայտիչ գուները։ Ֆիլմերը նախատեսված են ետևից լուսավորվող ստենդների համար, որոնք կարող են տեղադրվել և՛ դրսում, և՛ ներսում։ Լայթբոքսերի վրա ամրացվելիս ֆիլմերը ապահովում են պատկերի բարձր որակը ինչպես լույսը միացնելու, այդպես էլ անջատելու դեպքում։