ԹՌՈՒՑԻԿՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ծանոթանալ ծառայություններին:


Թռուցիկները հանդիսանում են գովազդի տարածման միջոցներից մեկը, որը պատրաստման տեսանկյունից կարելի է համարել ամենաէժանն ու ամենապարզը։ Թռուցիկների մեջ հակիրճ և պարզ նշվում է կազմակերպության, ապրանքի կամ ծառայության նկարագրությունը։