ԾՐԱՐՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ծանոթանալ ծառայություններին:


Ծրարներն անհրաժեշտ են նամակագրության, պաշտոնական տեղեկություն փոխանցելու և գովազդային թռուցիկներ ուղարկելու համար։

Ֆիրմային ծրարները նաև հաճախ հանդիսանում են հրավիրատոմսեր ուղարկելու լավագույն միջողներից։ Սովորաբար նման ծրարների վրա քիչ ինֆորմացիա է տեղադրվում, ամեն բան հակիրճ և պաշտոնական է։ Ֆիրմային ծրարների ձևավաչափերը լինում են տարբեր և սովորաբար ընտրվում են ծրարի հետագա առաքելություններից ելնելով։